Výměna motorového oleje

 • Demontujeme spodní kryt motoru (většinou šrouby typu TORX - T25)
 • Připravíme si nádobu na starý motorový olej a povolíme šroub na olejové vaně (ořech č. 19)
 • Necháme starý motorový olej vytéct
 • Povolíme olejový filtr a necháme vytéct zbytek motorového oleje (ořech č. 30)
 • Mezitím než starý motorový olej vykape:
 • Provedeme výměnu vzduchového filtru (povolíme 5 křížových šroubů na plastovém krytu na vrchu motoru)
 • Vložíme nový filtr, vrátíme plastový kryt a utáhneme křížové šrouby
 • Doporučujeme také výměnu kabinového filtru, který najdeme u spolujezdce
 • Vysuneme plastový kryt, vytáhneme filtr směrem k podlaze, vložíme nový filtr a vrátíme kryt
 • Pokud motorový olej kompletně vykapal, dotáhneme nový šroub na olejové vaně a namontujeme nový olejový filtr
 • Dolejeme nový motorový olej dle mazacího plánu daného výrobcem
 • Nastartujeme motor na cca 1min., a poté zkontrolujeme hladinu motorového oleje

Starý motorový olej a všechny filtry necháme zlikvidovat v místech tomu určených!

Upozornění: Neručíme za jakákoliv poškození na vozech při výměně motorového oleje která si sami provádíte!